© Marje Taska
Log in

Baltic Gold

An exhibition of Estonian contemporary art within the 100th Anniversary of the Baltic Exhibition in Malmö

During the Baltic Exhibition of 1914, Estonia was a province of the Russian Empire. It is different now: after a 20-year long independence between world wars, and 50 years of Soviet occupation, Estonia is again an independent Baltic state with a rich and interesting cultural life.

The exhibition begins with Raul Meel - a conceptualist classic of contemporary Estonia who has had great international success. The second part is divided between two installations by Marje Taska: X Kilo Gold and Aurum et Sodium, where people of different nationalities and social groups participate. The third part of the exhibition shows a selection of Estonian video art (works of Dmitri Gerasimov, Kai Kaljo, Flo Kasearu, Eva Labotkin, Silja Saarepuu&Villu Plink, Ene-Liis Semper, Jaan Toomik).

Baltic Gold is presented in cooperation with Center for Contemporary Arts Estonia and The Embassy of Estonia in Sweden.

Tommy Lindholm: Foto och andra bilder (in Swedish)

Baltisk guld

En utställning av estnisk konst, 1/6 – 22/6 2014, Galleri 21, Rådmansgatan 5, Malmö

I samband med Baltiska utställningens 100-års jubileum i Malmö visar vi en utställning av estnisk samtidskonst.

Under Baltiska utställningen 1914 var Estland en provins i det ryska tsarväldet. Nu är läget annorlunda, efter en 20-årig självständighetstid mellan världskrigen och 50 år av sovjetisk ockupation är Estland sedan 1991 återigen en självständig baltisk stat med ett rikt och intressant kulturliv.

Utställningen inleds av Raul Meel - en konceptuell klassiker i dagens Estland som har röjt stora internationella framgångar. Andra delen av utställningen består av Marje Taskas installationer ”X kilo guld” och ”Aurum et sodium” där ett antal deltagare från olika nationaliteter och sociala grupper medverkar. I utställningens tredje del visar vi ett urval av estnisk videokonst (arbeten av
Dmitri Gerasimov, Kai Kaljo, Flo Kasearu, Eva Labotkin, Silja Saarepuu&Villu Plink, Ene-Liis Semper, Jaan Toomik).
”Baltisk guld” sker i samarbete med Center for Contemporary Arts Estonia samt Estlands ambassad i Sverige.

Tommy Lindholm: Foto och andra bilder

Foto: Tommy Lindholm